Alle terminaler leveres med mågård data’s standard programpakke. Standard pakken er et lagerstyringssystem

Standardpakken er gratis og består af:

  • Pc-klient
  • Pc-server
  • Terminalprogram

Standardpakken benytter Microsoft SQL Express databasen, fordi den er gratis op til 4 GB (Hvad der er meget), og skulle det blive nødvendigt er det let og billigt at udvide med større versioner af Microsoft SQL.

Pc-Klient

Pc-klienten er det program der bruges til at håndtere data. Det er her man kigger i data, udskriver rapporter, eksporterer til Excel, finansprogrammer mm.

Klient Hovedmenu

Alle standardpakker understøtter flg. tabeller:

Klient kartotekmenu

Historik-tabellen viser alt hvad der er sket med data, altså hvilke varer der er modtaget, udleveret, hvor de er henne osv.

Klient Historik

Lokationerne håndteres i Lokations-tabellen, der ser sådan ud:

Klient Lokationer

Så varekartoteket, der viser alle de forskellige varer:

Klient Varer

Til sidst en tabel over lagerbeholdningen, altså de varer der reelt er på lager:

Klient Lagerbeholdning

Pc-Serveren

Pc-serveren følger med til alle de terminaler der understøtter mobilt bredbånd. Det er det program der modtager data når man sender fre håndterminalen.

Terminal-programmet

Terminal Mainmenu Terminal-programmet bruges til at registrere udleveringer, modtagelser, flytninger og status. Man kan vælge at først scanne en stregkode, der f.eks. er et kundenummer. Derpå kan man scanne en eller flere efterfølgende stregkode, der f.eks. kunne være varer til kunden. For hver stregkode kan man desuden – hvis man har valgt det – indtaste evt. følgeværdier, som f.eks. en pris. Til sidste kan man indtaste et antal, hvorpå det hele bliver så bliver registreret på terminalen.

Evt. bliver data slået op i et kartotek terminalen har modtaget fra Pc-serveren (eller, hvis der er tale om en terminal uden mobilt bredbånd, fra Pc-klienten). Hvis data ikke findes i kartoteket, får man en advarsel. Hvis man vælger at ignorere advarslen, oprettes den nye stregkode (Altså den på varen eller i lokalet osv).

Funktioner

Terminal funktioner Terminalprogrammet understøtter de fire mest brugte lager funktioner. Men det er også lavet så det er så nemt at bruge og tager så kort tid at lære, at der normalt ikke er nogen reel ventetid.Giv medarbejderne deres terminaler og se hvordan produktiviteten stiger allerede fra den første dag. Desuden bliver det muligt at følge varerne såsnart de modtages, flyttes eller udleveres og dermed også muligt f.eks. at sende ordre status til en internet butiks kunder: Din ordre er nu plukket og klar til at blive sendt. Herunder følger et eksempel på flyttefunktionen:

Flytning

Terminal Flytning Man flytter en vare ved først at scanne det lokale varen kommer fra og derpå det lokale varen skal hen i. Derpå scanner man alle de varer der skal flyttes. Ideen er, at man først går derhen hvor varen skal flyttes fra. Der scanner man først lokalet og så alle de varer man samler sammen på rullebordet. Til sidst kører man hen og afleverer varerne og scanner stregkoden på det lokale hvor varerne afleveres.Hvis der er tale om en terminal med mobilt bredbånd, bliver data nu overført til Pc-serveren, der putter det ned i databasen. Ellers bruger man et kabel til at overføre data til Pc’en med, men uanset hvordan man overfører dem, bruger man bagefter Pc-klienten til at kigge på data.

Manualer

Der følger en grundig manual med standard pakken:

md Standard Manual