inventar: samling af ejendele, der findes i en bolig eller et lokale, såsom møbler, elektronik og beklædningsgenstande

Når vi siger inventar mener vi som oftest møbler og tunge ting som Pc’er, fjernsyn og stereoanlæg.
Men inventar kan være hvad som helst – det eneste der gælder, er at inventar skal være knyttet til et lokale eller en ejedom.

Inventar Kontrol - Danmarks Statistik

mågård data Inventar Kontrol holder styr på hvornår inventaret indkøbes, hvornår det tages i brug og hvilket lokale det befinder sig i.
Så dermed ved man hele tiden hvor meget inventar man har, af hvilke typer, og hvor er det henne.Inventar kontrol er relativt nemt at holde styr på, når først det er sat i gang. Der er ikke så meget man skal holde styr på, nyt inventar anskaffes, det flyttes fra et lokale til et andet, og det kasseres.
Ikke destomindre sker det forbavsende ofte at det at starte inventarkontrol, går galt.
Hvad er det der går galt? Det er det at få sat stregkoder på lokalerne og møblerne der ødelægger projektet. Der er simpelthen så mange lokaler og så meget inventar, og de befinder sig så langt fra hinanden, at det bliver for stor en opgave. Det er ærgerligt, specielt fordi de data man indsamler, altså numrene på lokalerne og inventaret, kan benyttes i mange andre sammenhænge.

Oprette lokaler

Man har normalt mange lokaler. Hvis man skal kunne angive hvor inventaret er henne, skal alle lokaler skal være mærket unikt.
Det vil sige at der skal sættes stregkoder i alle lokaler (eller “radiobrikker”).
Det er besværligt. Mange hospitaler, hoteller, virksomheder osv., har aldrig fået sat stregkoder op, fordi det simpelthen er for stor en opgave.
Det er altså ret vigtigt at det gøres automatisk.
Den nemmeste måde at gøre det på, er at udskrive det nødvendige antal etiketter på forhånd. Den medarbejder der skal ud for at flytte et bord eller et skab, chekker som altid om der er en stregkode – er der ikke, sætter han en ny op og registrerer en nyopsættelse med terminalen.
På den måde har f.eks. Herlev Hospital fået nummereret over 5000 lokaler med et minimum af besvær.
Desuden kan man, hvis man har lokale-lister i et andet program, f.eks. et vægter-system, overføre disse lokaler til inventar-programmet.
Værelses oversigt

Mærke lokaler

Man kan enten anskaffe en printer og selv udskrive stregkoderne, eller man kan købe færdigtrykte etiketter eller benytte RFID eller NFC radiobrikker (“tags”), som den her:RFID og NFC
I begge tilfælde er der tale om et unikt nummer, der angiver hvilket lokale der er tale om. Terminalen indeholder en database over alle lokaler og når man scanner en lokale-stregkode bliver nummeret slået op i terminalen, der på denne måde kan kontrollere om der er tale om en lovlig stregkode og vise lokalets navn. Man får altså ikke lov til at scanne ukendte eller ulovlige koder.
Zebra

Dagligt brug

Man bruger en håndterminal til at registrere flytninger af inventar. Man opretter typisk nyt inventar på Pc’en. Man udskriver stregkoder til inventar og lok

aler på en printer, eller tilnytter RFID- eller NFC-radiotags til lokaler og inventar.

Brug af terminalerne

InventarTerminal Tom

Når man scanner inventar enten på deres stregkode eller på deres radiotag, skal det nummer der læses være et kendt nummer. Ukendte numre skal afvises, så der ikke går koks i systemet.

Derfor skal der overføres et lokale- og et inventar-kartotek til terminalen.

Her er et billede af en tom terminal (Denne tilhører Danmarks Statistik, derfor er deres logo på start skærmen). Når terminalen er tom, kan man ikke flytte inventar og derfor er knappen man trykker på deaktiveret.

Når den er fyldt, ser den sådan ud:InventarTerminal Startmenu
Når man derpå tømmer terminalen, bliver inventaret registreret som flyttet til lokalet. (Man kan scanne til flere forskellige lokaler af gangen)
Nu er vi klar til at registrere flytninger
InventarTerminal Flytte
Scan først det lokale inventaret skal flyttes til og derpå selve inventaret:InventarTerminal Flytning

Pc-programmet og databasen

Del del af inventarsystemet, der ligger på en Pc ser sådan ud.

Inventarsystem Hovedmenu
Inventarsys

temet understøtter en avanceret database:

Inventarstyring Databasemenu

Databasen indeholder 8 tabeller, hvor vi vil beskrive Historik og Inventar

Historikken

Historikken husker alt hvad man har gjort ved inventaret, dvs. flytninger, oprettelser, kasseringer osv.

Inventarstyring Historik

Man kan så senere gå ind og se f.eks. alt hvad der er flyttet ind og ud fra et givet lokale, hvad en bestem person har fået gennem tiderne, hvad en bestemt leverandør har leveret hvornår, og hvor mange af denne leverandørs inventar der er kasseret – altså hvor længe holder forskellige leverandørers varer osv osv.

Man gør det ved at indtaste søgeparametre i filter-linjen, som her hvor vi ønsker at se alt inventar på lokale 228:

Inventarstyring Historik Eksempel

Der er 16 bevægelser, alle flytninger til lokale 228, alle scannet lidt efter kl. 13, den 4. i 8 2014. Man ser også at alle bevægelserne er udført af samme person, nemlig bruger nr. 3 og det fremgår også hvilket inventar der er tale om.

Inventar

Denne tabel indeholder alt vort registrerede inventar.

Inventarstyring Inventar

Den indeholderfor hvert enkelt inventar, navn og model, varetype, variant og leverandør, samt lokale og hvornår den er blevet købt og hvornår den

sidst er blevet scannet.

Kategorisering og nøgler

Den øverste gruppering er MODEL, f.eks. LAMPE. Modellen deles op i flere VARETYPER. Varetyperne er opdelt i VARIANTER og LEVE

RANDØRER.

Hvis vi kigger på varetype Bordlampe, ser vi 11 varetyper med 7 leverandører og 11 forskellige varianter.

Inventartype eksempel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rapporter

mågård data Inventar Kontrol har mange standard rapporter og desuden avancerede muligheder for selv at designe rapporter.

Inventarstyring Rapportmenu

Kigger vi på rapportmenuens menupunkter, kan vi se at den er delt op i tre dele, der hver indeholder et antal menupunkter.

De 5 øverste er standard-rapporter, mens de nederste er egen-designede rapporter.

Den i midten, Rapportgenerator, er slet ikke en rapport, men det værktøj der bruges til at designe rapporterne. De nederste 8 er egen-designede rapporter.

 

 

 

 

Her ses Grafik eksempel

Inventar Rapporteksempel Grafik

Og her et eksempel på Inventar efter model:

Inventar Rapporteksempel Inventar efter Model


Priser

Terminaler

Systemet understøtter flg. terminaler:

Casio ITG-510

Fra 6.512,- til 10.829,-plus moms og fragt
1 års garanti

Opticon H21

5.400,- plus moms og fragt
2 års garanti

Opticon H27

Android
6.223,- plus moms og fragt
2 års garanti

Alle terminaler leveres med dok, alle nødvendige kabler, strømforsyning og batteri samt al nødvendig software installeret, klar til brug.

Programmerne

Terminal-programmet

Al nødvendig programmel følger gratis med hver terminal. Programmet kan også købes uden terminal for 1.976,- plus moms pr. styk.

Pc-programmet

Pc-programmet koster 14.000,- plus moms.

Database serveren er gratis.