Formålet med mågård data’s Lufthavns Logistik er at optimere håndteringen af varer i stor-lagre med mange forskellige kunder. Det sikrer at varerne ikke bliver væk og at de når frem til kunderne som de skal.
Desuden understøtter det kunderne egne, lokale lagre, så kunderne kan have varer i fjernlagre. Og endeligt kan systemet håndtere almindelig servicering af kunderne, som f.eks. modtagelse og afsendelse af post for kunderne, afhentning af kundernes affald og andre opgaver som man selv definerer.

Systemet er online og synkroniserer de forskellige medarbejderes opgaver – en pakke kan f.eks. ikke udleveres til kunden, før den er registreret som modtaget, men i det øjeblik pakken er registreret som modtaget kan den god udleveres.

Central Logistik indeholder flg. funktioner:

 • Modtagelse af kunders varer og post
 • Udlevering af varer og post
 • Oplagring af varer
 • Afhente kunders post
 • Modtage returpakker til distributør
 • Afhente kunders affald, enten som tilkaldejob eller som en fast aftale
 • Fotografering af beskadigede og mistænkelige pakker
 • Ompakning af paller
 • Koordination og styring af medarbejdere

Dagligt brug

Alle varer og al post scannes ved modtagelse. På den måde kan man altid dokumentere præcist hvad man har modtaget fra de forskellige distributører og kunder. På samme måde sker alle udleveringer af varer og post mod underskrift, så man bagefter kan dokumentere at varer og post er udleveret korrekt.

Modtage og udlevere varer

1. Varerne modtages eller hentesVaremodtagelse 2. Varerne registreres som ankommet. Registrering af modtagne varer 3. Varerne samles til modtagerne.Samle modtagers varer
4. Varerne er samlet til modtagerneVarer samlet 5. Varerne udleveres til kunderneVarer udleveres til kunde 6. Kunde underskriver for modtagelseModtager underskrift

Ompakke pakker og paller

Ofte vil det være nødvendigt at ompakke pakker og paller.

Ompak PalleNogen gange skal pakkerne samles til en palle, og nogen gange er en palle for stor og skal fordeles på flere paller. Uanset hvad grunden er, er det at ompakke en større opgave – det er simpelthen besværligt og tager tid – og derfor skal kunden faktureres. Medarbejderen skal altså markere varen som ompakket, som det ses her:

 

 

 

 

Sende post for kunderne

Man kan modtage post fra kunderne og sørge for at det afsendes korrekt. Man modtager posten, enten ved at kunden ringer og bestiller en medarbejder til at komme og hente posten eller når man alligevel kommer forbi.

Kunden udleverer posten, og medarbejderen modtager kundens underskrift og angiver hvor mange breve og pakker der er tale om.

Når man udleverer posten til distributøren – enten når distributøren kommer alligevel med varer, eller ved at man kører ned til distributøren – viser man distributørens medarbejder breve og pakker og får derpå en underskrift fra medarbejderen – bevis for at han har modtaget den givne mængde post. Som ekstra dokumentation, kan man tage et billede af pakker og breve.

Fjerne affald for kunderne og andre serviceopgaver

Kunderne vil ofte være glade for at få afhentet affald. Her kan man enten lave en fast aftale eller kunderne kan ringe for at få afhentet affald. Uanset hvordan, kører man ned og henter affaldet, kører det recycling el. lign. og registrerer på terminalen at det er gjort.

Men der findes andre servicefunktioner, som kunderne har behov for, og som man derfor kan putte på fakturaen. Opgaver som f.eks. at rydde op på lageret når der ankommer nye varer, sikre at varer ikke overskrider deres udløbsdato, flytte hylder og prismærke varer mm. Det er altsammen opgaver som passer sammen med de andre arbejdsopgaver medarbejderne alligevel varetager for kunderne – men ofte er disse opgaver vanskelige at kræve betaling for.

Det løser sig hvis man opretter funktionerne som formelle opgaver kunderne kan købe. Giv kunderne en liste over service-funktionerne og lad medarbejderne registrere når de varetager en opgave. Så kommer den automatisk med på næste faktura.

Koordinere brugere

Det er vanskeligt at sikre at alle brugerne samarbejder både i dagligdagen og på store opgaver. Men det kan Center Logistik hjælpe med. For det første indeholder terminalerne de samme funktioner som almindelige mobiler, dvs. at man kan sende MMS og SMS’er og mail og ringe til andre brugere. Man kan tage et billede og sende det til en eller flere brugere (eller kunder).

Men derudover indeholder Center Logistik terminalfunktioner, der er møntet direkte på at give brugerne mulighed for at koordinere deres arbejdsopgaver. F.eks. kan brugeren spore en pakke på terminalen, med pakkenummmeret hvis man vil vide hvor en given pakke er henne, med kunde hvis man ønsker at vide f.eks. hvor mange pakker en given kunde har fået, en lokation så man kan se hvor mange pakker der er på lokationen og hvor mange pakker der er blevet flyttet til og fra lokationen osv. Man kan spørge om bestemte arbejdsopgaver er udført, f.eks. om der er blevet afleveret post for en bestemt kunde, hvem der har udført opgaven så man kan ringe og spørge hvis man har spørgsmål. Man kan se en liste over dagens udestående opgaver, hvor brugeren f.eks. kan sætte sig på bestemte opgaver og lederen kan uddelegere opgaver.

Opsamle data

Hver eneste bevægelse registreres og gemmes i historikken. Altså hver eneste pakke der modtages, flyttes, sorteres, udleveres, affald der hentes, post der afleveres – hver eneste bevægelse registreres i historikken.

Så man kan altid gå tilbage – så lang tid som man vil, flere år hvis det skulle vise sig interessant – og se hvad der skete.

Historikken ser sådan ud:

Historikken Den indeholder – som alle tabeller i Center Logistik – avancerede søge og filter-funktioner, samt mulighed for at udskrive tabellerne på papir, gemme dem som filer og eksportere dem til Excel og databaser mm.
Der er desuden mulighed for at kigge på fotografier og underskrifter, som her:

Historik m foto Historik m underskrift

Rapporter

Center Logistik indeholder ud over tabellernes standard-rapporter et antal standard-rapporter:

KunderapporterKunderapport Kunderapporten, man selv kan designe og tilpasse, indeholder for hver kunde en liste over hvilke ydelser kunden har fået og hvornår. Det er desuden muligt at ændre rapporten, både udseende og indhold. Ønsker man f.eks. at ændre logoet, er det en nem sag at udskifte logoet til noget andet.
Erstat simpelthen billedet med et andet, som her:Kunderapport format med andet logo

Egen designede rapporter

Det er nemt at lave rapporter med Center Logistik. Lad os f.eks. sige at vi gerne vil se hvilke distributører vi modtager flest varer fra. Opret en rapport med flg. sql-udtryk:

Select Distributoernr, Count(Distributoernr) as Antal from Historik
Where Typen = 8
Group by Distributoernr
Order by Antal

Det ser ret indviklet ud, men det er faktisk til at finde ud af. Og der er mange eksmpler at starte fra.

Indtast udtrykket i det Sql-vindue der findes i Center Logistik og klik på Udtryk.

Sql eksempel Som man kan se, står resultatet i det nederste vindue. Det kan man så gemme (F.eks. som et Excel-regneark) eller udskrive. Man kan også gemme selve udtrykket i en tekstfil, og man kan gemme den i menuen under et navn som giver mening. Dette eksempel kunne man f.eks. have kaldt Modtagelser pr. distributør eller noget i den retning.

Priser

Terminaler

Systemet understøtter flg. terminaler:

Casio IT-G500

Fra 6.495,- til 10.032,84 plus moms og fragt
1 års garanti

Opticon H21

5.400,- plus moms og fragt
2 års garanti

Opticon H27

Android, uden tastatur
6.223,- plus moms og fragt
2 års garanti

Alle terminaler leveres med dok, alle nødvendige kabler, strømforsyning og batteri samt al nødvendig software installeret, klar til brug.

Programmerne

Terminal-programmet

Al nødvendig programmel følger gratis med hver terminal. Programmet kan også købes uden terminal for 1.976,- plus moms pr. styk.

Pc-programmet

Pc-programmet består af flg. programfiler:

 • Klient
 • Server

Klienten er det program man bruger til at rette i data, f.eks. oprette nye kunder og lokaler o.lign. Det er også her man søger på pakker, udskriver rapporter og vedligeholder databasen som f.eks. ved at oprette brugere og lokaler mm.

Serveren er det program der kommunikerer med terminalerne. Når altså man ønsker at udlevere en pakke, scanner man pakken med terminalen. Terminalen sender stregkoden til serveren, der slår pakken op i databasen, markerer den som udleveret og sender svaret til terminalen: “Pakke udleveret”.